Mặt bằng nhà mẫu liền kề M1

Diện tích lô đất: từ 82.5m2

Diện tích xây dựng: 60m2

Diện tích sàn: 247.2m2

 

Thiết kế tầng 1
Thiết kế tầng 1

 

Thiết kế tầng 2
Thiết kế tầng 2

 

Thiết kế tầng 3
Thiết kế tầng 3
Thiết kế tầng mái
Thiết kế tầng tum

 

Thiết kế tầng máiThiết kế tầng mái