Mặt bằng nhà mẫu liền kề M4

Diện tích lô đất: 154.6 và 169.4m2

Diện tích xây dựng: 95.3m2

Diện tích sàn: 405.6m2

1
Thiết kế tầng 1

 

2
Thiết kế tầng 2

 

Thiết kế tầng 1
Thiết kế tầng 3

 

Thiết kế tầng mái

 

Thiết kế tầng tum