Mặt bằng nhà mẫu liền kề M12

Diện tích lô đất: 218.1m2

Diện tích xây dựng: 92.6m2

Diện tích sàn: 407.8m2

Thiết kế tâng 1
Thiết kế tâng 1

 

Thiết kế tâng 2
Thiết kế tâng 2

 

Thiết kế tâng 3
Thiết kế tâng 3

 

mai
Thiết kế tâng mái

 

tum
Thiết kế tâng tum