Mặt bằng nhà mẫu liền kề M3

Diện tích lô đất: 119.9 và 144.6m2

Diện tích xây dựng: 70.1m2

Diện tích sàn: 300m2

 

6
Thiết kế tầng 1

 

5
Thiết kế tầng 2

 

4
Thiết kế tầng 3

 

2
Thiết kế tầng tum

3Thiết kế tầng mái