Mặt bằng nhà mẫu biệt thự BT11

  • Diện tích ô đất: 271.7m2
  • Diện tích xây dựng: 107.7m2
  • Diện tích sàn: 472.5m2
  • Mật độ xây dựng: