Mặt bằng nhà mẫu liền kề M9

Diện tích lô đất: 174.5 và 177.8m2

Diện tích xây dựng: 60m2

Diện tích sàn: 432.4m2

Thiết kế tầng 1
Thiết kế tầng 1

 

Thiết kế tầng 12
Thiết kế tầng 2

 

Thiết kế tầng 1e
Thiết kế tầng 3

 

Thiết kế tầng d
Thiết kế tầng mái

 

Thiết kế tầng
Thiết kế tầng tum